Pensioendossiers online

e-GOR maakt van uw papieren pensioendossiers een interactief onlinedocument. U vindt er alle cijfergegevens in terug (betaalde premies, eindtotalen, ...). En u kunt er direct aanpassingen in maken als dat nodig is.

Optimalisatie VAPZ en 80%

Elk jaar dringt de optimalisatie van pensioenverzekeringen zich op. Met e-GOR versnellen we dat proces voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. We maken ook de optimalisatie in het kader van de 80% regel een pak eenvoudiger.


Volledigheid gegarandeerd

e-GOR verstuurt automatisch berichten naar de makelaar, klant of gemandateerde boekhouder om actie te ondernemen. De software laat geen fouten of onvolledigheden toe.

Zicht op de planning

U vindt een ingebouwde pensioenkalender in e-GOR. Die vertelt u wanneer de aanpassingen doorgegeven moeten worden, welke tussenstappen door anderen gezet worden, en wanneer u een bericht van e-GOR mag verwachten.

Handige dashboards

Makelaars vinden een centraal overzicht van alle pensioendossiers van hun klanten. Boekhouders kunnen met één oogopslag alle informatie van al hun mandaatgevende klanten bekijken en aanpassen.