Zijn mijn gegevens veilig in e-GOR?
Er zijn verschillende maatregelen genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig in e-GOR bewaard worden:
  • - Al uw gegevens worden opgeslagen in een datacenter met een SAS 70 Type II certificatie.
  • - Alle communicatie verloopt over een HTTPS verbinding op basis van een SSL-certificaat met een 2048-bit private key. Ter vergelijking: Google plant deze operatie pas tegen einde 2013.
Wie zorgt er voor dat de gegevens up-to-date zijn?
Elke betrokken partij heeft zijn verantwoordelijkheid:
  • - De makelaar zorgt er voor dat de gegevens van de contracten die door hem beheerd worden correct zijn.
  • - De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste salarisgegevens en kan indien gewenst de contracten die niet door de makelaar beheerd worden zelf aanvullen om zo een totaalbeeld van de pensioenopbouw te verkrijgen.
  • - Optioneel kan de klant ook zijn accountant als gevolmachtigde aanduiden om de nodige salarisgegevens aan te leveren.